Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2024 mới nhất

LOL eSports | 30/11/2023 10:11

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2024 , BXH LPL 2024, Kết Quả thi đấu LPL Mùa Xuân 2024 mới nhất

 

Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2024 - Vòng Bảng :

Thời Gian Tuần 1
22 - 01 - 2024
16 : 00 BLG    2 1    TES
18 : 00 RNG    2 1    EDG
Thời Gian 23 - 01 - 2024
16 : 00 OMG    2 0    WE
18 : 00 AL    2 0    FPX
Thời Gian 24 - 01 - 2024
16 : 00 NIP    2 0    LGD
18 : 00 UP    0 2    IG   
Thời Gian 25 - 01 - 2024
16 : 00 WBG    2 0   RA
18 : 00 LNG    1 2    TT
Thời Gian 26 - 01 - 2024
14 : 00 AL    0 2    WE
16 : 00 OMG    0 2    FPX
18 : 00 BLG    2 0    RNG
Thời Gian 27 - 01 - 2024
14 : 00    IG    0 2    NIP
16 : 00 LGD    2 1    UP
18 : 00 TES    2 0    EDG
Thời Gian 28 - 01 - 2024
14 : 00 TT    0 2    WBG
16 : 00 RA    0 2    JDG
18 : 00 OMG    0 2    LNG

 

Thời Gian Tuần 2
29 - 01 - 2024
16 : 00    FPX    1 2    WE
18 : 00 BLG    2 0      AL 
Thời Gian 30 - 01 - 2024
16 : 00 RNG     2 0    UP
18 : 00 LGD    2 0    EDG
Thời Gian 31 - 01 - 2024
16 : 00 RA    0 2      IG   
18 : 00 NIP  0 2    JDG
Thời Gian 01 - 02 - 2024
16 : 00 TT     0 2     OMG
18 : 00 LNG  2 1    WBG
Thời Gian 02 - 02 - 2024
14 : 00 NIP    2 1    WE
16 : 00 UP    2 1    FPX
18 : 00 AL    2 1     LGD
Thời Gian 03 - 02 - 2024
14 : 00 TES    2 0    RA 
16 : 00  IG     2 1    TT
18 : 00 BLG    2 0      IG   
Thời Gian 04 - 02 - 2024
14 : 00 OMG    0 2    NIP 
16 : 00 JDG     2 1     LNG
18 : 00 RNG    0 2     WBG

 

Thời Gian Tuần 3
05 - 02 - 2024
16 : 00   WE     2 1     LGD
18 : 00  UP    1 2        AL  
Thời Gian 06 - 02 - 2024
16 : 00  EDG     1 2    FPX
18 : 00 LNG    0 2        BLG 
Thời Gian 07 - 02 - 2024
16 : 00  IG      2 1    RNG
18 : 00 WBG    0 2     TES 

 

Thời Gian Tuần 4
18 - 02 - 2024
14 : 00 NIP     2 1     UP
16 : 00  AL          2 1     OMG 
18 : 00 TT     1 2   RA
Thời Gian 19 - 02 - 2024
16 : 00 JDG     2 1     LGD
18 : 00 EDG       0 2    WE
Thời Gian 20 - 02 - 2024
16 : 00 FPX      2 1      LNG 
18 : 00  IG      2 0        BLG 
Thời Gian 21 - 02 - 2024
16 : 00  UP    0 2     WBG
18 : 00 RNG    0 2     TES 
Thời Gian 22 - 02 - 2024
14 : 00 TT     0 2         AL    
16 : 00 RA     0 2    OMG 
18 : 00 EDG    0 2     NIP 
Thời Gian 23 - 02 - 2024
14 : 00 FPX      2 1     LGD
16 : 00  IG      1 2    WE
18 : 00 LNG    0 2     TES 
Thời Gian 24 - 02 - 2024
14 : 00 TT     2 1     UP
16 : 00 RNG    1 2    RA 
18 : 00 JDG     1 2        BLG 
Thời Gian 25 - 02 - 2024
14 : 00 EDG    2 0      AL    
16 : 00 WBG    1 2    OMG  
18 : 00 NIP     2 1         LNG    

 

Thời Gian Tuần 5
26 - 02 - 2024
16 : 00 TES    1 2      FPX
18 : 00  IG      2 1    LGD
Thời Gian 27 - 02 - 2024
16 : 00 BLG         2 0         TT   
18 : 00 JDG     2 1    WE
Thời Gian 28 - 02 - 2024
16 : 00       UP         2 0    RA 
18 : 00  LNG         2 0        RNG
Thời Gian 29 - 02 - 2024
14 : 00 FPX     2 0         NIP       
16 : 00 EDG    1 2     OMG  
18 : 00 WBG    1 2      AL    
Thời Gian 01 - 03 - 2024
14 : 00 LGD       0 2        BLG
16 : 00 TES    2 1        IG   
18 : 00 JDG     2 0     TT 
Thời Gian 02 - 03 - 2024
14 : 00    WE       2 0        RNG   
16 : 00  LNG     2 1          UP       
18 : 00  EDG    2 0          RA 
Thời Gian 03 - 03 - 2024
14 : 00 WBG    0 2    FPX
16 : 00  AL         2 1     NIP
18 : 00 OMG    1 2     JDG

 

Thời Gian Tuần 6
04 - 03 - 2024
16 : 00 LGD    0 2     TES
18 : 00    WE      0 2        BLG
Thời Gian 05 - 03 - 2024
16 : 00  EDG    1 2        IG    
18 : 00 RNG    0 2     TT 
Thời Gian 07 - 03 - 2024
14 : 00    AL         1 2        RA 
16 : 00 JDG     2 0      UP     
18 : 00 WBG    2 0     NIP   
Thời Gian 08 - 03 - 2024
16 : 00 LGD    2 1         LNG    
16 : 00 FPX     0 2      BLG
18 : 00 TES    2 0     OMG  
Thời Gian 09 - 03 - 2024
14 : 00    AL       0 2        IG    
16 : 00   TT      2 0    EDG
18 : 00 JDG     2 0       RNG
Thời Gian 10 - 03 - 2024
14 : 00  BLG      2 1        RA 
16 : 00      UP         0 2       TES
18 : 00    WE      2 0          WBG 

 

Thời Gian Tuần 7
11 - 03 - 2024
16 : 00 OMG     2 0      LGD   
18 : 00 FPX      2 0      JDG 
Thời Gian 12 - 03 - 2024
16 : 00 IG       2 0      LNG
18 : 00 NIP      1 2        TT
Thời Gian 13 - 03 - 2024
16 : 00 RNG    2 1      AL    
18 : 00 WBG    2 1    EDG
Thời Gian 14 - 03 - 2024
14 : 00  BLG      2 0       UP   
16 : 00 RA       2 1    WE 
18 : 00 TES    1 2      JDG 
Thời Gian 15 - 03 - 2024
14 : 00 LGD          0 2       TT
16 : 00 RNG    2 0        OMG    
18 : 00 FPX      2 0      IG    
Thời Gian 16 - 03 - 2024
14 : 00 AL        1 2      JDG 
16 : 00 LNG     2 0    EDG
18 : 00 BLG      2 0        WBG 
Thời Gian 17 - 03 - 2024
14 : 00 RA       0 2    FPX  
16 : 00 UP       1 2    OMG 
18 : 00  WE      0 2     TES 

 

Thời Gian Tuần 8
18 - 03 - 2024
16 : 00  IG         0 2      JDG 
18 : 00  NIP      2 0      RNG
Thời Gian 19 - 03 - 2024
16 : 00 LGD          2 1       WBG 
18 : 00  WE      0 2       TT  
Thời Gian 20 - 03 - 2024
16 : 00  LNG      2 0         AL 
18 : 00 OMG     1 2     BLG 
Thời Gian 21 - 03 - 2024
16 : 00 UP      1 2     EDG
18 : 00 RA       0 2     NIP  
Thời Gian 22 - 03 - 2024
14 : 00 FPX      0 2      RNG
16 : 00 TT        0 2     TES 
18 : 00 JDG     0 2       WBG 
Thời Gian 23 - 03 - 2024
14 : 00 OMG     2 0      IG    
16 : 00   NIP      0 2    BLG 
18 : 00  WE      0 2      LNG
Thời Gian 24 - 03 - 2024
14 : 00  RA       0 2      LGD 
16 : 00  TES    2 1         AL 
18 : 00 EDG     0 2    JDG

 

Thời Gian Tuần 9
25 - 03 - 2024
16 : 00  WE     2 0       UP   
18 : 00 TT       1 2    FPX  
Thời Gian 26 - 03 - 2024
16 : 00 WBG    2 0      IG    
18 : 00 LGD     2 0      RNG
Thời Gian 27 - 03 - 2024
16 : 00  RA       1 2      LNG
18 : 00  TES    2 0      NIP 

 

Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2024 - Vòng Bảng :

 

Thời Gian Vòng 1
31 - 03 - 2024
17 : 00  WE     3 1     OMG    
Thời Gian 01 - 04 - 2024
17 : 00 WBG    3 2      IG    

 

Thời Gian Vòng 2
02 - 04 - 2024
17 : 00  WE     2 3      NIP 
Thời Gian 03 - 04 - 2024
17 : 00 WBG    3 2      LNG

 

Thời Gian Tứ Kết
04 - 04 - 2024
17 : 00 FPX     1 3      NIP 
Thời Gian 05 - 04 - 2024
17 : 00 WBG    0 3      JDG

 

Thời Gian Bán Kết Nhánh Thắng
06 - 04 - 2024
17 : 00 BLG      3 1      NIP 
Thời Gian 07 - 04 - 2024
17 : 00  TES    3 0      JDG

 

Thời Gian Bán Kết Nhánh Thua
10 - 04 - 2024
17 : 00 JDG      3 2      NIP 

 

Thời Gian Chung Kết Nhánh Thắng
11 - 04 - 2024
17 : 00 BLG      3 2       TES

 

Thời Gian Chung Kết Nhánh Thua
14 - 04 - 2024
17 : 00 JDG      0 0       TES

 

Thời Gian Chung Kết Nhánh Thua
20 - 04 - 2024
15 : 00 BLG      0 0 - - -

Sau 1 kì CKTG 2023 không mấy khả quan dành cho các đội top đầu của LPL, mặc dù chỉ giành được giải Á Quân chung cuộc nhưng WBG vẫn mang lại 1 sự bất ngờ cho toàn thể giới hâm mộ LMHT thế giới. Với sự bài trí của HLV cùng với phong độ cao của các tuyển thủ đã giúp cho hạt giống số 4 của LPL làm 1 điều thần kỳ ở giải đấu lớn nhất trong năm 2023 này. Họ đã vượt qua sự kỳ vọng của người hâm mộ nhưng lại không thể vượt được chướng ngại khó khăn nhất của mình : đó là 1 T1 đang có phong độ quá cao !
Trở lại với giải đấu quốc nội LPL Mùa Xuân 2024 tới đây, liệu rằng WBG sẽ còn giữ vững dươc phong độ đã giúp họ trở thành Á Quân của CKTG 2023 nữa hay không ? Hoặc là sẽ có 1 bất ngờ nào đó xảy ra nữa khi mà các đội tuyển LPL giờ đây đã có những cuộc cải tổ đội hình đặc biệt để hòng tìm ra danh hiệu mới cho mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về những thông tin mới nhất của giải đấu LPL Mùa Xuân 2024 này nhé.

Lịch Thi Đấu LPL Mùa Xuân 2024

     Thể Thức Thi Đấu :

      * Vòng Bảng LPL Mùa Xuân 2024 :
- Thi đấu vòng tròn 1 lượt
- Các trận đấu sẽ là BO3
- Top 10 sẽ tiến vào Playoffs LPL Mùa Xuân 2024
 + 2 đội đầu bảng sẽ vào Bán Kết
 + Đội top 3 và 4 được xếp vào Vòng Loại Trực Tiếp Cuối Cùng
 + Đội top 5 và 6 được xếp vào Vòng Loại Trực Tiếp Thứ 2
 + Các đôi top 10 được tiến vào Playoffs

 

     * Vòng Loại Trực Tiếp Mùa Xuân 2024 ( Playoffs ) :
- Giai Đoạn 1 : King-Of-The-Hill
 + Các đội top 3 ~ 10 nằm chung 1 bảng, các đội còn lại sẽ ở bảng sau
 + Các đội chiến thắng sẽ tiến vào Giai Đoạn 2
 

- Giai đoạn 2 : Loại Bỏ Kép
 + 4 đội sẽ cạnh tranh theo thể thức loại bỏ trực tiếp
 + Các trận đấu đều là BO5

     * Giải Thưởng : 4.200.000 CNY ( ≈ 592.509 USD )
     * Ngày khởi tranh : 15/01/2024 
     * Ngày kết thúc : 15/04/2024
     * Số đội tham dự : 17
     * Các đội tham gia :

FunPlus Phoenix Anyone's Legend
Bilibili Gaming EDward Gaming
Invictus Gaming JD Gaming
LGD Gaming LNG Esports
Oh My God Rare Atom
RNG Team We
Top Esports TT Gaming
Ultra Prime Ninja in Pyjamas
Weibo Gaming    

 

Tructiepgame sẽ cập nhật Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2024 ( LOL Esports - China ) nhanh và chính xác nhất khi có kết quả bốc thăm.

Xem thêm :

Lịch thi đấu LOL 2024

Lịch thi đấu DOTA 2

Lịch thi đấu CSGO

 

Liên hệ quảng cáo: [email protected]