Lịch thi đấu LEC Mùa Xuân 2023 mới nhất !

LOL eSports | 14/12/2022 05:12

Lịch thi đấu , các đội tham dự , thể thức thi đấu , bảng xếp hạng LEC , kết quả LEC Mùa Xuân 2023 mới nhất

 

 

Lịch Thi Đấu LEC Mùa Đông 2023

Thời Gian Tuần 1
22 - 01 - 2023
00 : 00 G2    1 0    XL
01 : 00 KOI    1 0    BDS
02 : 00 AST    0 1    HRT
03 : 00 SK    0 1    MAD
04 : 00 FNC    0 1    VIT 
Thời Gian 23 - 01 - 2023
00 : 00 SK    0 1    BDS
01 : 00 AST    0 1    MAD
02 : 00 VIT    1 0    HRT
03 : 00 XL    0 1    KOI
04 : 00 G2    1 0    FNC
Thời Gian 24 - 01 - 2023
00 : 00 SK    1 0    HRT
01 : 00 XL    1 0   BDS
02 : 00 G2    1 0   AST
03 : 00 FNC    1 0    KOI
04 : 00 MAD    0 1    VIT

 

Thời Gian Tuần 2
29 - 01 - 2023
00 : 00 AST    0 1    VIT
01 : 00 FNC    0 1   BDS
02 : 00 KOI    0 1   HRT
03 : 00   G2    0 1    SK
04 : 00 XL    0 1    MAD
Thời Gian 30 - 01 - 2023
00 : 00 AST    0 1   BDS
01 : 00 SK    1 0    VIT 
02 : 00  G2    1 0   HRT
03 : 00 KOI    0 0    MAD
04 : 00 FNC    1 0    XL
Thời Gian 31 - 01 - 2023
00 : 00 XL    0 1   AST
01 : 00 BDS    1 0    MAD
02 : 00 KOI    0 1    SK
03 : 00   G2    0 1    VIT
04 : 00 FNC    0 1     HRT

 

Thời Gian Tuần 3
05 - 02 - 2023
00 : 00  SK    1 0   AST
01 : 00 TH    1 0    XL
02 : 00 BDS    0 1    G2   
03 : 00 FNC    0 1    MAD
04 : 00 VIT    0 1     KOI
Thời Gian 06 - 02 - 2023
00 : 00 SK    1 0   XL
01 : 00 VIT    1 0   BDS
02 : 00 MAD    1 0   TH 
03 : 00 FNC    0 1    AST
04 : 00 KOI    0 1    G2
Thời Gian 07 - 02 - 2023
00 : 00 TH   0 1   BDS
01 : 00 AST   0 1    KOI
02 : 00 FNC    0 1    SK
03 : 00 MAD   0 1    G2
04 : 00 VIT    0 1   XL

 

Vòng Bảng LEC Mùa Đông 2023

Thời Gian Tuần 1
12 - 02 - 2023
00 : 00 VIT    2 1    TH
03 : 00 SK    0 2   KOI
Thời Gian 13 - 02 - 2023
00 : 00 MAD    2 1    AST
03 : 00 G2    2 1    BDS
Thời Gian 14 - 02 - 2023
00 : 00 VIT    0 2   KOI 
03 : 00 MAD    0 2    G2  

 

 

Thời Gian Tuần 2
19 - 02 - 2023
00 : 00 TH     0 2    SK
03 : 00 AST   2 1    BDS
Thời Gian 20 - 02 - 2023
00 : 00 VIT    0 2    SK
03 : 00 MAD    2 0    AST

 

 

Playoffs LEC Mùa Đông 2023

Thời Gian Tứ Kết
21 - 02 - 2023
00 : 00   KOI    1 3     G2   
Thời Gian 25 - 02 - 2023
00 : 00 SK    2 3    MAD

 

Thời Gian Bán Kết
26 - 02 - 2023
00 : 00    KOI    1 3      MAD

 

Thời Gian Chung Kết
27 - 02 - 2023
00 : 00     G2    3 0    MAD 

 

 

Lịch Thi Đấu LEC Mùa Xuân 2023

Thời Gian Tuần 1
12 - 03 - 2023
00 : 00  XL    1 0    FNC
01 : 00 BDS    0 1    SK
02 : 00 MAD    0 1  VIT
03 : 00 AST    1 0  KOI
04 : 00 TH    0 1    G2
Thời Gian 13 - 03 - 2023
00 : 00 MAD    0 1   BDS
01 : 00 XL   0 1   VIT
02 : 00 FNC    0 1    SK
03 : 00 G2    0 1   AST
04 : 00 TH    0 1   KOI
Thời Gian 14 - 03 - 2023
00 : 00 SK   1 0   AST
01 : 00 BDS   1 0    TH
02 : 00 KOI   0 1    MAD
03 : 00 G2    1 0    XL
04 : 00 VIT   1 0    FNC

 

Thời Gian Tuần 2
19 - 03 - 2023
00 : 00 MAD    1 0   AST
01 : 00 TH    1 0   XL
02 : 00 FNC    0 1   BDS
03 : 00 VIT   1 0   SK
04 : 00 KOI    1 0    G2
Thời Gian 20 - 03 - 2023
00 : 00 AST    0 1   BDS
01 : 00 MAD    0 1    XL
02 : 00 FNC    1 0    TH
03 : 00 SK    0 1   KOI
04 : 00 VIT   0 1    G2
Thời Gian 21 - 03 - 2023
00 : 00 SK   1 0   XL
01 : 00 MAD   0 1   TH
02 : 00 VIT   0 1    AST
03 : 00 BDS   0 1    G2
04 : 00 FNC    1 0   KOI

 

Thời Gian Tuần 3
26 - 03 - 2023
00 : 00 BDS    0 1   XL
01 : 00 SK   1 0   TH
02 : 00 FNC    0 1   AST
03 : 00 VIT   1 0   KOI
04 : 00 MAD   0 1    G2
23 : 00 SK    1 0   MAD
Thời Gian 27 - 03 - 2023
00 : 00 BDS    0 1   KOI
01 : 00 AST    1 0   XL
02 : 00 VIT   1 0   TH
03 : 00 FNC    1 0    G2
23 : 00 BDS    1 0   XL
Thời Gian 28 - 03 - 2023
00 : 00 FNC    0 1   AST
01 : 00 SK    0 1   TH
02 : 00 MAD   0 1     G2  
03 : 00 VIT   1 0   KOI 

 

Thời Gian Tierbreakers
28 - 03 - 2023
00 : 00 MAD    1 0     TH  

 

Lịch Thi Đấu Playoffs LEC Mùa Xuân 2023

Thời Gian Tuần 1
08 - 04 - 2023
23 : 00 VIT   2 0     MAD 
Thời Gian 09 - 04 - 2023
02 : 00 AST    2 1    FNC
23 : 00 BDS    2 0       SK
Thời Gian 10 - 04 - 2023
02 : 00 G2    1 2   KOI
23 : 00 AST    0 2    VIT
Thời Gian 11 - 04 - 2023
02 : 00 BDS    2 0   KOI

 

Thời Gian Tuần 2
15 - 04 - 2023
23 : 00 FNC    1 2     MAD  
Thời Gian 16 - 04 - 2023
02 : 00 SK    0 2    G2      
23 : 00 AST    0 2     MAD  
Thời Gian 17 - 04 - 2023
02 : 00 KOI    1 2    G2 

 

Lịch Thi Đấu Playoffs LEC Mùa Xuân 2023

Thời Gian Tứ Kết
17 - 04 - 2023
23 : 00   VIT    0 3   BDS
Thời Gian 21 - 04 - 2023
23 : 00 MAD    0 0    G2 

 

Thời Gian Bán Kết
22 - 04 - 2023
23 : 00   VIT    0 3 TBD

 

Thời Gian Chung Kết
23 - 04 - 2023
23 : 00 TBD 0 3   BDS

 

 

LEC Mùa Xuân 2023 là giải đấu đầu tiên của giải đấu LMHT chuyên nghiệp mới được đổi tên của EMEA . Đây là lần thứ 5 của LEC và là mùa đầu tiên theo thể thức thay đổi. Ở mùa này, 2 đội tuyển KOI và Team Heretics sẽ thay thế cho 2 team khác lần lượt là : Mitfits Gaming và Rogue

Ở lần này, giải sẽ chia ra làm 3 giai đoạn theo thể thức thi đấu lần lượt sẽ là BO1 cho đến BO5. Để bước lên danh hiệu cuối cùng của giải đấu, 10 đội tuyển hàng đầu LEC sẽ phải nỗ lực hết mình cho phần thưởng danh giá này. Với 1 số cơ cấu được thay đổi, chúng ta hãy cùng chờ đợi 1 mùa giải mới đầy nhiệt huyết của các tân binh và tuyển thủ kì cựu này nhé. 

Lịch Thi Đấu LEC Mùa Xuân 2023

 

Thể thức thi đấu :

     * Giai đoạn 1 - Vòng Bảng :
- Gồm 10 đội tham gia
- Thi đấu vòng tròn tính điểm
- Các trận đấu là BO1
- 8 đội đứng đầu sẽ tiến vào giai đoạn 2

     * Giai đoạn 2 - Vòng Loại :
- Gồm 8 đội tham gia
- Chia làm 2 bảng - 4 đội
- Loại bỏ trực tiếp
- Các trận đấu là BO3
- 2 đội đứng đầu mỗi bàng sẽ tiến vào giai đoạn 3

     * Giai đoạn 3 - Playoffs LEC Mùa Xuân 2023 :
- Gồm 4 đội tham gia
- Loại bỏ trực tiếp
- Các trận đấu là BO5

     * Các đội tham gia :

Astralis  G2 Esports    
Team Heretics KOI   
Team Vitality Team BDS   
SK Gaming MAD Lions   
Excel

    

Fnatic   


Chúng tôi sẽ cập nhật lịch thi đấu LEC ( Lol Esports EMEA - Châu Âu )  nhanh và chính xác nhất khi có kết quả bốc thăm.

Xem Thêm :

Lịch Thi Đấu LOL

Lịch Thi Đấu DOTA2

Lịch Thi Đấu CSGO

 

 

Liên hệ quảng cáo: [email protected]