Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2022 mới nhất !!

LOL eSports | 01/06/2022 12:06

Lịch thi đấu, thể thức thi đấu, các đội tham gia, thông tin về LPL Mùa Hè 2022 mới nhất

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, giải đấu LPL Mùa Hè 2022 sẽ trở lại. Hứa hẹn sẽ là 1 mùa giải hấp dẫn của các đội tuyển, cùng với các chuyển nhượng nhân sự sẽ được công bố trước khi giải đấu bắt đầu.

Hiện tại, các đội tuyển vẫn đang chuẩn bị cho line up mới để chuẩn bị cho giải đấu.

Lịch Thi Đấu LPL Mùa Hè 2022

* Thể thức thi đấu :

 

* Vòng Bảng :

- Vòng tròn 1 lượt

- Tất cả trận đấu đều là BO3

- 10 đội top đầu sẽ tiến vào vòng playoffs

 

* Vòng Loại Trực Tiếp :

- Loại bỏ trực tiếp

- Tất cả đều là BO5

 

* Số đội tham dự : 17

* Giải thưởng : 4.200.000 CNY

 

* Các đội tham gia :

 

Team We FunPlus Phoenix
JD Gaming Royal Never Give Up
NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats,  Twitch, news | EGW Victory Five Rare Atom
Oh My God Ultra Prime
Top Esport Weibo Gaming
LNG Esport Invictus Gaming
EDward Gaming Bilibili Gaming
LGD Gaming Anyone's Legend
    ThunderTalk Gaming

 

 

Thời Gian Tuần 1
10 - 6 - 2022
15 : 45  IG          1 2         WBG 
18 : 00    EDG        2 1     FPX 
Thời Gian 11 - 6 - 2022
15 : 45    AL    0 2    RA
18 : 00 JDG    2 1    TES
Thời Gian 12 - 6 - 2022
15 : 45 UP    2 0    OMG
18 : 00 LNG     2 1    BLG

 

 

 

Thời Gian Tuần 2
13 - 6 - 2022
15 : 45  IG          2 0        FPX  
18 : 00  WBG       0 2    EDG
Thời Gian 14 - 6 - 2022
15 : 45    JDG    2 1    LGD
18 : 00     TES   2 0    WE
Thời Gian 15 - 6 - 2022
15 : 45 LNG    2 0     AL
18 : 00 TT        0 2    V5
Thời Gian 16 - 6 - 2022
15 : 45    RA    2 1    OMG
18 : 00     UP   1 2    BLG
Thời Gian 17 - 6 - 2022
15 : 45  EDG      0 1       JDG
15 : 45 RNG    2 1     FPX 
Thời Gian 18 - 6 - 2022
13 : 45     LGD   0 2    V5  
16 : 00 TES    2 0      IG  
18 : 00 WE        1 1       WBG
Thời Gian 19 - 6 - 2022
15 : 45  AL      2 0       BLG
18 : 00 LNG    1 1     TT 

 

 

Thời Gian Tuần 3
20 - 6 - 2022
15 : 45  OMG          1 2        JDG     
18 : 00  UP       2 1    RA
Thời Gian 21 - 6 - 2022
15 : 45     V5     2 0    FPX 
18 : 00     RNG   2 1    WBG 
Thời Gian 22 - 6 - 2022
15 : 45 IG        1 2    EDG
18 : 00 TES        2 0    BLG
Thời Gian 23 - 6 - 2022
15 : 45    AL    0 2    LGD
18 : 00     TT   2 0    WE
Thời Gian 24 - 6 - 2022
15 : 45  OMG      2 1       LNG
15 : 45 JDG    2 1     UP 
Thời Gian 25 - 6 - 2022
13 : 45     RA          1 2    WBG
16 : 00 FPX     1 2      TES  
18 : 00 V5       2 1       RNG
Thời Gian 26 - 6 - 2022
15 : 45  IG      1 2      AL
18 : 00 EDG    2 1     BLG

 

 

Thời Gian Tuần 4
27 - 6 - 2022
15 : 45  OMG       2 0       LGD   
18 : 00  JDG       2 0      TT
Thời Gian 28 - 6 - 2022
15 : 45     V5     2 0     WE 
18 : 00     LNG   0 2    TES 
Thời Gian 29 - 6 - 2022
15 : 45   RA         0 2    FPX
18 : 00 WBG     2 0    UP
Thời Gian 30 - 6 - 2022
15 : 45    BLG    2 1      IG     
18 : 00     RNG    2 1    OMG
Thời Gian 1 - 7 - 2022
15 : 45 EDG        2 1     TT    
15 : 45 AL    1 2  V5         
Thời Gian 2 - 7 - 2022
13 : 45     LNG     2 1     LGD    
16 : 00 FPX     2 1       JDG   
18 : 00 WBG        1 2       TES   
Thời Gian 3 - 7 - 2022
15 : 45  RA      2 1       WE   
18 : 00 UP    0 2     RNG

 

 

Thời Gian Tuần 5
4 - 7 - 2022
15 : 45      TT         2 1      BLG    
18 : 00  OMG       2 1      EDG
Thời Gian 5 - 7 - 2022
15 : 45       IG    0 2    LNG
18 : 00 WBG    0 2    AL
Thời Gian 6 - 7 - 2022
15 : 45 FPX    2 1    LGD
18 : 00 V5    2 0    RA
Thời Gian 8 - 7 - 2022
15 : 45 WE    1 2    OMG
18 : 00 LNG     1 2    JDG
Thời Gian 9 - 7 - 2022
13 : 45 AL    2 0    UP
16 : 00 BLG    1 2    WBG
18 : 00 TES    2 1    RNG
Thời Gian 10 - 7 - 2022
15 : 45    TT    2 1    IG
18 : 00 EDG    0 2   V5

 

 

Thời Gian Tuần 6
11 - 7 - 2022
15 : 45 FPX    2 0    LNG
18 : 00 JDG    2 1    RA
Thời Gian 12 - 7 - 2022
15 : 45 RNG    2 1    WE
18 : 00 OMG    1 2     TES
Thời Gian 13 - 7 - 2022
15 : 45 LGD    1 2    BLG
18 : 00 EDG    2 0    UP
Thời Gian 14 - 7 - 2022
15 : 45 AL    2 1    TT
18 : 00 V5    2 0    IG
Thời Gian 15 - 7 - 2022
15 : 45 WE    0 2    JDG
18 : 00 RNG    2 1    LNG
Thời Gian 16 - 7 - 2022
15 : 45 BLG    2 1    RA
18 : 00 EDG    1 2    TES
Thời Gian 17 - 7 - 2022
13 :45 OMG    2 1     FPX
15 : 45 LGD     1 2    UP 
18 : 00   V5    1 2    WBG

 

 

Thời Gian Tuần 7
18 - 7 - 2022
15 : 45 WE    0 2    AL   
18 : 00 IG    1 2    JDG
Thời Gian 19 - 7 - 2022
15 : 45    TT    2 1 OMG
18 : 00 LNG    2 0    UP
Thời Gian 20 - 7 - 2022
15 : 45 TES    2 0    RA
18 : 00 BLG    0 2    RNG
Thời Gian 21 - 7 - 2022
15 : 45  FPX    2 1    AL  
18 : 00 EDG    2 0    LGD
Thời Gian 22 - 7 - 2022
15 : 45 WBG    2 1    TT  
18 : 00     V5    2 0    LNG
Thời Gian 23 - 7 - 2022
13 :45 WE    1 2    IG    
16 : 00 JDG    2 1    BLG
18 : 00 RNG    2 1    EDG
Thời Gian 24 - 7 - 2022
15 : 45   TES    2 0    UP
18 : 00 OMG    0 2    WBG

 

 

Thời Gian Tuần 8
25 - 7 - 2022
15 : 45 RA    0 2    RNG 
18 : 00 FPX    1 2    TT 
Thời Gian 26 - 7 - 2022
15 : 45 LNG    0 2    EDG
18 : 00 JDG    2 0    V5   
Thời Gian 27 - 7 - 2022
15 : 45 OMG    2 0    AL
18 : 00  LGD    2 1    WE
Thời Gian 28 - 7 - 2022
15 : 45    UP    1 2    IG  
18 : 00 BLG    2 0    FPX
Thời Gian 29 - 7 - 2022
15 : 45 TES    2 0    TT  
18 : 00 WBG   2 0    LGD
Thời Gian 30 - 7 - 2022
15 : 45 RA    0 2    EDG
18 : 00 RNG    2 1    JDG
Thời Gian 31 - 7 - 2022
15 : 45 V5    1 2    OMG
18 : 00 WE    0 2    LNG

 

 

Thời Gian Tuần 9
1 - 8 - 2022
15 : 45 AL    0 2    RNG
18 : 00 UP    0 2    FPX
Thời Gian 2 - 8 - 2022
15 : 45 RA    1 2    IG
18 : 00 BLG    0 2    V5
Thời Gian 3 - 8 - 2022
15 : 45 LGD    1 2    TT
18 : 00 WBG    0 2    JDG
Thời Gian 4 - 8 - 2022
15 : 45 WE    0 2    EDG
18 : 00 RA    1 2    LNG
Thời Gian 5 - 8 - 2022
15 : 45 LGD    0 2    TES
18 : 00 BLG    2 0   OMG
Thời Gian 6 - 8 - 2022
15 : 45 RNG    2 1    IG     
18 : 00 FPX    0 2    WBG
Thời Gian 7 - 8 - 2022
15 : 45 UP    1 2   V5 
18 : 00 JDG    2 0    AL

 

 

Thời Gian Tuần 10
8 - 8 - 2022
15 : 45    TT    0 2    RNG
18 : 00 BLG    2 1    WE
Thời Gian 9 - 8 - 2022
15 : 45 LGD    2 1    RA
18 : 00 TES    0 2    V5   
Thời Gian 10 - 8 - 2022
15 : 45 EDG    2 0    AL  
18 : 00 IG    1 2   OMG
Thời Gian 11 - 8 - 2022
15 : 45 WE    0 2    FPX
18 : 00 TT    2 0   UP
Thời Gian 12 - 8 - 2022
15 : 45 IG    2 1    LGD
18 : 00 WBG    0 2    LNG
Thời Gian 13 - 8 - 2022
15 : 45 AL    0 2    TES
18 : 00 TT    1 2    RA
Thời Gian 14 - 8 - 2022
15 : 45 LGD    0 0    RNG
18 : 00 UP    0 0    WE

 

 

* Vòng Playoffs :

 

Thời Gian Vòng 1 Nhánh Trên
16 - 8 - 2022
16 : 00 FPX    0 0   OMG
Thời Gian 17 - 8 - 2022
16 : 00 BLG    0 0    LNG
Thời Gian Vòng 2 Nhánh Trên
18 - 8 - 2022
16 : 00 EDG    0 0  
Thời Gian 19 - 8 - 2022
16 : 00 WBG    0 0  

 

 

Thời Gian Tứ Kết Nhánh Trên
20 - 8 - 2022
16 : 00   0 0  
Thời Gian 21 - 8 - 2022
16 : 00   0 0  

 

 

Thời Gian                           Bán Kết Nhánh Trên                           
22 - 8 - 2022
16 : 00                        0 0    TES
Thời Gian 23 - 8 - 2022
16 : 00   0 0  
Thời Gian                           Chung Kết Nhánh Trên                           
26 - 8 - 2022
16 : 00                        0 0  

 

 

 

Thời Gian                           Bán Kết Nhánh Dưới                          
25 - 8 - 2022
16 : 00                        0 0                      
Thời Gian                           Chung Kết Nhánh Dưới                           
28 - 8 - 2022
16 : 00                        0 0  

 

 

Thời Gian                           Chung Kết Tổng                        
1 - 9 - 2022
16 : 00                        0 0                        

 

Chúng tôi sẽ cập nhật sớm ngay khi có kết quả thi đấu !

 

Xem thêm: 

Tại Sao Các Trang Web Cá Cược Thể Thao Điện Tử Lại Thu Hút Nhiều Người Chơi Đến Vậy?

Top 10 Giải Đấu Dota 2 Lớn Nhất Thế Giới Hiện Nay

Hướng dẫn cá cược Liên Minh Huyền Thoại tại nhà cái JBO

Hướng Dẫn Cá Cược Dota 2 Và Giới Thiệu Top 3 Nhà Cái Uy Tín

Những Giải Đấu CS:GO Đáng Chú Ý Nhất Hiện Nay

Danh Sách Các Giải Đấu Liên Minh Huyền Thoại Chi Tiết Nhất

Giới Thiệu Về Dota 2 – Cược Dota 2 Bằng Tiền Thật

Giới Thiệu Về CS:GO – Cược CS:GO Bằng Tiền Thật

Giới Thiệu Về Liên Minh Huyền Thoại – Cược Liên Minh Huyền Thoại Bằng Tiền Thật

Cá cược esport - cá cược thể thao điện tử là gì ?

 

Liên hệ quảng cáo: [email protected]