Lịch thi đấu CSGO : ESL Pro League Season 17 - 2023 mới nhất

CS:GO | 25/03/2023 01:03

Lịch thi đấu , các đội tham dự , thể thức thi đấu , bảng xếp hạng CSGO , kết quả CSGO - ESL Pro League Season 17 - 2023 mới nhất

 

Lịch Thi Đấu Bảng A - ESL Pro League Season 17

Thời Gian Tứ Kết Nhánh Trên Bảng A
22 - 02 - 2023
22 : 00 OSD    2 0    IHC   
22 : 00 MIBR    0 2    FNC
Thời Gian 23 - 02 - 2023
01 : 30 C9    2 0     EG          
01 : 30 G2    2 0        EF         
Thời Gian Bán Kết Nhánh Trên Bảng A
23 - 02 - 2023
22 : 00   OSD    2 0    FNC     
Thời Gian 24 - 02 - 2023
01 : 30 C9    2 0    G2
Thời Gian Chung Kết Nhánh Trên Bảng A
26 - 02 - 2023
22 : 30   OSD    1 2    C9
2 Đội Đạt Tiêu Chuẩn
                                  OSD            C9

 

 

Thời Gian Khung Giữa Bảng A
23 - 02 - 2023
18 : 30  IHC    0 2    MIBR
18 : 30  EG        0 2    EF
Thời Gian Tứ Kết Khung Giữa Bảng A
24 - 02 - 2023
22 : 00    EF     1 2    FNC   
Thời Gian 25 - 02 - 2023
02 : 40 G2    2 0    MIBR
Thời Gian Bán Kết Khung Giữa Bảng A
25 - 02 - 2023
22 : 15 G2    2 1    FNC   
Đội Đạt Tiêu Chuẩn
G2   

 

 

Thời Gian Tứ Kết Nhánh Dưới Bảng A
25 - 02 - 2023
18 : 30 EG      1 2    IHC
Thời Gian Bán Kết Nhánh Dưới Bảng A
26 - 02 - 2023
01 : 50   EF    2 0    MIBR
18 : 30 FNC      2 1    IHC
Thời Gian Chung Kết Nhánh Dưới Bảng A
27 - 02 - 2023
02 : 50   EF    1 2    FNC
Đội Đạt Tiêu Chuẩn
   FNC

 

Lịch Thi Đấu Bảng B - ESL Pro League Season 17

Thời Gian Tứ Kết Nhánh Trên Bảng B
01 - 03 - 2023
22 : 00 Heroic    2 0        MVR        
22 : 00   BIG    2 1         CLX          
Thời Gian 02 - 03 - 2023
02 : 15   IPE    0 2     FURIA      
01 : 30 SAW    0 2     MOUZ      
Thời Gian Bán Kết Nhánh Trên Bảng B
03 - 03 - 2023
01 : 30 Heroic    2 1     BIG       
22 : 05 FURIA      0 2        MOUZ      
Thời Gian Chung Kết Nhánh Trên Bảng B
05 - 03 - 2023
22 : 50 Heroic    2 0     MOUZ     
2 Đội Đạt Tiêu Chuẩn
                    Heroic                          MOUZ     

 

Thời Gian Khung Giữa Bảng B
02 - 03 - 2023
18 : 30  MR    2 0    CPL
Thời Gian 03 - 03 - 2023
01 : 30 IE    0 0   SAW
Thời Gian Tứ Kết Khung Giữa Bảng B
03 - 03 - 2023
22 : 00  FURIA   2 1     MR
Thời Gian 04 - 03 - 2023
03 : 05 BIG    2 0   SAW
Thời Gian Bán Kết Khung Giữa Bảng B
04 - 03 - 2023
23 : 10  BIG    1 2    FURIA
2 Đội Đạt Tiêu Chuẩn
 BIG   

 

Thời Gian Tứ Kết Nhánh Dưới Bảng B
04 - 03 - 2023
18 : 30 CPL    2 1    IE   
Thời Gian Bán Kết Nhánh Dưới Bảng B
05 - 03 - 2023
03 : 30  MR    2 0   SAW
Thời Gian 05 - 03 - 2023
18 : 30  BIG    2 1    CPL
Thời Gian Chung Kết Nhánh Dưới Bảng B
06 - 03 - 2023
02 : 00 BIG    1 2     MR
Đội Đạt Tiêu Chuẩn
    MR

 

 

Lịch Thi Đấu Bảng C - ESL Pro League Season 17

Thời Gian Tứ Kết Nhánh Trên Bảng C
08 - 03 - 2023
22 : 00 Faze    2 0     Roos
22 : 00 paiN    0 2     NIP
Thời Gian 09 - 03 - 2023
01 : 30 OG    2 0     OO
01 : 30  Gray    0 2     VIT
Thời Gian Bán Kết Nhánh Trên Bảng C
09 - 03 - 2023
22 : 00 OG   0 2            VIT  
Thời Gian 10 - 03 - 2023
01 : 30 Faze    2 0        NIP
Thời Gian Chung Kết Nhánh Trên Bảng C
12 - 03 - 2023
22 : 50 Faze    0 2      VIT
2 Đội Đạt Tiêu Chuẩn
                                       Faze                VIT

 

Thời Gian Khung Giữa Bảng C
09 - 03 - 2023
18 : 30

Roos  

0 2    Pain
Thời Gian 10 - 03 - 2023
01 : 30 00     1 2    Gray
Thời Gian Tứ Kết Khung Giữa Bảng C
10 - 03 - 2023
22 : 00 OG      1 2    Pain
Thời Gian 11 - 03 - 2023
02 : 15 NIP    1 2    Gray
Thời Gian Bán Kết Khung Giữa Bảng C
11 - 03 - 2023
22 : 15  Gray    0 2    Pain
Đội Đạt Tiêu Chuẩn
   Pain 

 

Thời Gian Tứ Kết Nhánh Dưới Bảng C
11 - 03 - 2023
18 : 30 00      2 1  Roos
Thời Gian Bán Kết Nhánh Dưới Bảng C
12 - 03 - 2023
02 : 15 OG     0 2      NIP
18 : 30 00      2 1    Gray
Thời Gian Chung Kết Nhánh Dưới Bảng C
13 - 03 - 2023
02 : 10 00      2 1      NIP
Đội Đạt Tiêu Chuẩn
 00     

 

Lịch Thi Đấu Bảng D - ESL Pro League Season 17

Thời Gian Tứ Kết Nhánh Trên Bảng D
15 - 03 - 2023
22 : 00 Spirit    2 0          AST 
22 : 00 forZe    2 1           NAVI 
Thời Gian 16 - 03 - 2023
01 : 30 Liquid    0 2     RA
02 : 30 ATK    1 2     ENCE
Thời Gian Bán Kết Nhánh Trên Bảng D
16 - 03 - 2023
22 : 00 RA    0 2    ENCE
18 : 30 Spirit    1 2    forZe
Thời Gian Chung Kết Nhánh Trên Bảng D
19 - 03 - 2023
22 : 55 ENCE    0 2    forZe
2 Đội Đạt Tiêu Chuẩn
                         ENCE                      forZe 

 

Thời Gian Khung Giữa Bảng D
17 - 03 - 2023
01 : 30 Liquid      2 0         ATK
01 : 30 NAVI       2 1      AST
Thời Gian Tứ Kết Khung Giữa Bảng D
17 - 03 - 2023
22 : 00 Liquid      0 2    Spirit
01 : 30 NAVI       2 1       RA
Thời Gian Chung Kết Khung Giữa Bảng D
18 - 03 - 2023
22 : 30 NAVI       2 0  Spirit
2 Đội Đạt Tiêu Chuẩn
NAVI      

 

Thời Gian Tứ Kết Nhánh Dưới Bảng D
18 - 03 - 2023
18 : 30  AST    2 1         ATK
Thời Gian Bán Kết Nhánh Dưới Bảng D
19 - 03 - 2023
01 : 30 Liquid      2 0       RA
18 : 30  AST     2 1  Spirit
Thời Gian Chung Kết Nhánh Dưới Bảng D
20 - 03 - 2023
01 : 40 Liquid      2 0     AST
2 Đội Đạt Tiêu Chuẩn
Liquid     

 

 

- Lịch Thi Đấu Playoffs - ESL Pro League Season 17

Thời Gian Vòng 16
21 - 03 - 2023
01 : 00 G2        2 0        MR
01 : 00 Pain      2 0     Liquid
Thời Gian 22 - 03 - 2023
01 : 00 NAVI        2 0     00
21 : 30 FURIA      2 0     FNC

 

Thời Gian Vòng 12
22 - 03 - 2023
01 : 00 MOUZ        2 1        Pain
21 : 30 ENCE      2 0     G2
Thời Gian 23 - 03 - 2023
01 : 00 FURIA       0 2        FaZe
21 : 30 NAVI        2 0     OSD

 

Thời Gian Tứ Kết
23 - 03 - 2023
01 : 00 MOUZ        1 2        C9
Thời Gian 24 - 03 - 2023
02 : 30 VIT      1 2     ENCE
21 : 30 forZe        1 2     FaZe
Thời Gian 25 - 03 - 2023
01 : 45 NAVI        2 0     Heroic

 

Thời Gian Bán Kết
25 - 03 - 2023
21 : 30 ENCE        1 2        C9
Thời Gian 26 - 03 - 2023
01 : 00 NAVI        1 2     FaZe

 

Thời Gian Chung Kết
26 - 03 - 2023
21 : 00 C9    1 3       FaZe

 

Không tới 1 tháng nữa thôi, giải đấu ESL Pro League Season 17 sẽ quay trở lại với quy mô lớn. Các đội hàng đầu của làng CSGO sẽ tụ hợp lại và làm thỏa mãn người hâm mộ bằng những pha vẩy tâm chất lượng cùng với sự phối hợp nhịp nhàng từ các tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm. Cho tới hiện tại đã có 15 đội tuyển góp mặt trong danh sách đầu tiên, số còn lại họ vẫn đang nỗ lực để chắc suất tham dự cho mình vào giải đấu này.

Lịch Thi Đấu ESL Pro League Season 17

 

Dịnh Dạng Giải Đấu

       * Vòng Bảng ESL Pro League Season 17 :
- Chia làm 4 nhóm đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm
- Mỗi nhóm có 6 đội
- Các đội sẽ thi đấu với nhau 1 lần
- Các trận đấu sẽ là BO3
- Các đội đầu bảng sẽ vào Tứ Kết ESL Pro League Season 17
- Các đội hàng 2 và 3 mỗi bảng sẽ vào Vòng 12 đội

     * Playoffs ESL Pro League Season 17 :
- Loại bỏ trực tiếp
- Các trận đấu đều là BO3
- Trận Chung Kết là BO5

     * Ngày Khởi Tranh :  03/01/2023
     * Ngày Kết Thúc :  04/02/2023
     * Số đội tham dự : 32
     * Giải thưởng : 850.000 USD
     * Các đội tham gia :

Astralis BIG
Complexity Gaming ENCE
Evil Geniuses FaZe Clan
Fnatic     FURIA Esports    
G2 Esports Heroic
MOUZ Natus Vincere
Ninja In Pyjamas Team Liquid
Team Vitality Moviestar Riders
paiN Gaming Outsiders
Cloud9 Team Spirit
OG Eternal Fire
SAW forZe
ATK MIBR
Imperial Esports 00 Nation
Rare Atom IHC Esports
Grayhound Gaming Rooster

 

Tructiepgame sẽ cập nhật Lịch Thi Đấu ESL Pro League Season 17 nhanh và chính xác nhất khi có kết quả bốc thăm.

Xem thêm :

Lịch Thi Đấu CSGO 2023 Mới Nhất

Lịch Thi Đấu Dota2 2023 Mới Nhất

Lịch Thi Đấu Lol Esports 2023 Mới Nhất

 

Liên hệ quảng cáo: [email protected]