Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2023 mới nhất hôm nay

LOL eSports | 24/05/2023 10:05

Lịch thi đấu , các đội tham dự , thể thức thi đấu , bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2023 , kết quả LPL Mùa Hè 2023 mới nhất hôm nay

 

LỊCH THI ĐẤU LPL MÙA HÈ 2023 - VÒNG BẢNG :

Thời Gian Tuần 1
29 - 05 - 2023
16 : 00 UP    2 1    AL
18 : 00 TT    0 2   FPX
Thời Gian 30 - 05 - 2023
16 : 00 LGD    0 2     IG   
18 : 00 NIP    0 2    EDG
Thời Gian 31 - 05 - 2023
16 : 00 RNG    2 0    RA
18 : 00 LNG    2 1   TES
Thời Gian 01 - 06 - 2023
16 : 00 OMG    0 2    BLG
18 : 00 WBG    2 0    JDG
Thời Gian 02 - 06 - 2023
14 : 00   WE    2 0     AL
16 : 00 LGD    1 2     TT
18 : 00 FPX    0 2    UP
Thời Gian 03 - 06 - 2023
14 : 00   IG    0 2    NIP 
16 : 00 RNG    0 2    LNG
18 : 00 TES    2 1    EDG
Thời Gian 04 - 06 - 2023
14 : 00 BLG    2 1    RA
16 : 00 OMG    2 1   WBG
18 : 00 JDG    2 1    LNG

 

Thời Gian Tuần 2
05 - 06 - 2023
16 : 00 NIP    2 1    LGD
18 : 00  TT      1 2     AL
Thời Gian 06 - 06 - 2023
16 : 00 WE    2 0    UP
18 : 00 NIP    0 2    TES
Thời Gian 07 - 06 - 2023
14 : 00 OMG    0 2    JDG
16 : 00     IG    0 2       RNG   
18 : 00  EDG    1 2    BLG
Thời Gian 08 - 06 - 2023
14 : 00   RA     2 0   FPX
16 : 00 LGD    1 2    JDG
18 : 00 LNG    0 2   WBG
Thời Gian 09 - 06 - 2023
14 : 00  AL    0 2    NIP 
16 : 00 TES    2 1     TT
18 : 00 BLG    2 0    UP
Thời Gian 10 - 06 - 2023
14 : 00 RNG    1 2   OMG
16 : 00   WE    2 0        IG   
18 : 00  EDG    0 2    JDG
Thời Gian 11 - 06 - 2023
14 : 00 FPX    1 2    LNG
16 : 00   RA    2 1   LGD
18 : 00 TES    2 1   WBG

 

Thời Gian Tuần 3
12 - 06 - 2023
16 : 00  TT     1 2    UP
18 : 00 BLG    2 1     AL
Thời Gian 13 - 06 - 2023
16 : 00 NIP    1 2    OMG  
18 : 00 JDG    2 0    RNG   
Thời Gian 14 - 06 - 2023
14 : 00 WBG    2 0   LGD  
16 : 00  EDG    2 1      IG   
18 : 00  TES    2 0   FPX
Thời Gian 15 - 06 - 2023
14 : 00 LNG    2 0    RA
16 : 00 JDG    2 1     AL
18 : 00  TT     0 2    BLG
Thời Gian 16 - 06 - 2023
14 : 00  TES    2 0     LGD   
16 : 00 FPX    0 2    RNG   
18 : 00 UP    0 2    NIP    
Thời Gian 17 - 06 - 2023
14 : 00     IG    0 2    OMG  
16 : 00   RA    1 2   WBG 
18 : 00 LNG    2 0    EDG 
Thời Gian 18 - 06 - 2023
14 : 00  TT     1 2    NIP    
16 : 00 RNG    1 2    TES   
18 : 00 JDG    2 0     BLG 

 

Thời Gian Tuần 4
19 - 06 - 2023
16 : 00 NIP    0 2      WE   
18 : 00  AL    0 2     LGD   
Thời Gian 20 - 06 - 2023
16 : 00 UP    2 1    RA
18 : 00  AL    0 2     LGD
Thời Gian 21 - 06 - 2023
14 : 00  EDG    2 0      AL
16 : 00 WBG    2 0     TT
18 : 00 BLG    2 0    LNG
Thời Gian 22 - 06 - 2023
14 : 00     IG    0 2     RA 
16 : 00 RNG    2 0    EDG   
18 : 00 OMG    2 1      WE   
Thời Gian 23 - 06 - 2023
14 : 00 LGD    0 2   FPX
16 : 00   UP     0 2    LNG
18 : 00  TES    0 2    JDG
Thời Gian 24 - 06 - 2023
14 : 00  WE    1 2     TT
16 : 00 FPX    1 2      AL
18 : 00 WBG    1 2        BLG 
Thời Gian 25 - 06 - 2023
14 : 00   UP     0 2    RNG   
16 : 00   RA    1 2    EDG   
18 : 00     IG    2 0    LNG   

 

Thời Gian Tuần 5
26 - 06 - 2023
16 : 00 OMG    2 1     LGD   
18 : 00  TES    0 2      WE   
Thời Gian 27 - 06 - 2023
14 : 00 NIP    2 0    JDG
16 : 00 WBG    1 2   FPX
18 : 00     IG    0 2     BLG 
Thời Gian 28 - 06 - 2023
14 : 00   UP     1 2    EDG   
16 : 00 RNG    1 2      AL  
18 : 00  TT     0 2     RA 
Thời Gian 29 - 06 - 2023
14 : 00 LGD    0 2     BLG 
16 : 00 OMG    2 1   FPX  
18 : 00  WE    0 2    LNG   
Thời Gian 30 - 06 - 2023
14 : 00 RA     0 2      AL  
16 : 00  TES    2 0      IG   
18 : 00 WBG    2 0    NIP    
Thời Gian 01 - 07 - 2023
14 : 00  TT     1 2    RNG   
16 : 00   UP     0 2    JDG
18 : 00  WE    1 2    EDG   
Thời Gian 02 - 07 - 2023
14 : 00  FPX    0 2     BLG 
16 : 00  TES    2 0     RA 
18 : 00 OMG    0 2    LNG   

 

Thời Gian Tuần 6
03 - 07 - 2023
16 : 00 IG    2 1      AL  
18 : 00  WE    0 2     LGD
Thời Gian 04 - 07 - 2023
14 : 00 NIP    2 1    RNG   
16 : 00 WBG    1 2      WE   
18 : 00  TT     2 1    EDG   
Thời Gian 05 - 07 - 2023
14 : 00 JDG    2 0   FPX  
16 : 00   UP     0 2       OMG   
18 : 00  TES    0 2     BLG 
Thời Gian 06 - 07 - 2023
14 : 00  LNG      2 0      AL  
16 : 00  WE    2 0     RA 
18 : 00  TT     2 0      IG   
Thời Gian 07 - 07 - 2023
14 : 00 LGD    0 2    EDG   
16 : 00 WBG    2 0    UP   
18 : 00  TES    2 1     OMG   
Thời Gian 08 - 07 - 2023
14 : 00 NIP    0 2     BLG   
16 : 00  WE    1 2    RNG   
18 : 00  TT     2 0    OMG   
Thời Gian 09 - 07 - 2023
14 : 00 WBG    2 0      AL  
16 : 00 FPX    1 2    EDG   
18 : 00 JDG     1 2      IG    

 

Thời Gian Tuần 7
10 - 07 - 2023
16 : 00  LNG     2 1        LGD 
18 : 00    NIP     2 0     RA 
Thời Gian 11 - 07 - 2023
14 : 00   UP          0 2     TES 
16 : 00 OMG       - - - - - -      AL  
18 : 00  WE    0 2    JDG
Thời Gian 12 - 07 - 2023
14 : 00  TT     1 2    LNG   
16 : 00    NIP     0 2   FPX  
18 : 00 RNG    1 2     BLG   
Thời Gian 13 - 07 - 2023
14 : 00 RA      0 2    JDG  
16 : 00 WBG    0 2      IG     
18 : 00 OMG     2 1    EDG   
Thời Gian 14 - 07 - 2023
14 : 00   UP        2 1     LGD 
16 : 00    TES   2 0      AL   
18 : 00 WBG    2 1    RNG   
Thời Gian 15 - 07 - 2023
14 : 00  WE    0 2   FPX  
16 : 00    NIP     0 2    LNG   
18 : 00   UP        1 2      IG   
Thời Gian 16 - 07 - 2023
14 : 00  WE    0 2     BLG   
16 : 00  TT     0 2    JDG  
18 : 00 RA      0 2    OMG   
Thời Gian 17 - 07 - 2023
16 : 00 RNG     2 0     LGD 
18 : 00 WBG    2 0    EDG   
20 : 00    AL     0 2    OMG   

 

LỊCH THI ĐẤU LPL MÙA HÈ 2023 - VÒNG PLAYOFFS :

Thời Gian Vòng 1
20 - 07 - 2023
16 : 00  EDG      3 1          WE  
Thời Gian 21 - 07 - 2023
16 : 00 RNG    0 0      NIP   

 

Thời Gian Vòng 2
22 - 07 - 2023
16 : 00  OMG     0 0    EDG 
Thời Gian 23 - 07 - 2023
16 : 00 WBG    0 0 TBD

 

Thời Gian Vòng 3
24 - 07 - 2023
16 : 00    TES   0 0 TBD
Thời Gian 25 - 07 - 2023
16 : 00  LNG     0 0 TBD

 

Thời Gian Vòng 4
26 - 07 - 2023
16 : 00 BLG      0 0 TBD
Thời Gian 27 - 07 - 2023
16 : 00 JDG     0 0 TBD
Thời Gian 29 - 07 - 2023
16 : 00 TBD 0 0 TBD

 

Thời Gian Bán Kết
30 - 07 - 2023
16 : 00 TBD 0 0 TBD
Thời Gian 01 - 08 - 2023
16 : 00 TBD 0 0 TBD

 

Thời Gian Chung Kết
05 - 08 - 2023
15 : 00 TBD 0 0 TBD

 

Sau 1 kỳ MSI 2023 thành công với chức vô địch trong tay, JDG đã mang lại vị trí top 1 cho khu vực LPL Trung Quốc. Tiếp nối cho kết quả mỹ mãn đó, sẽ là 1 cuộc hành trình kế tiếp của họ , chính là giải đấu LPL Mùa Hè 2023. Liệu rằng nhà đương kim vô địch MSI 2023 sẽ tiếp tục giữ vững được phong độ trong mùa giải mới ? Hoặc ở giải đấu mới lần này, LPL sẽ có những chuyển biến bất ngờ nào nữa hay không ? Để biết được điều đó, chúng ta sẽ lại điểm qua những thông tin mới nhất về giải đấu này nhé. 

LỊCH THI ĐẤU LPL MÙA HÈ 2023

 

   Định dạng giải đấu :

   Vòng Bảng :

- Thi đấu vòng tròn 1 lượt
- Các trận đấu đều là BO3
- 10 đội top đầu sẽ tiến vào Playoffs LPL Mùa Hè 2023
   - 2 đội đầu bảng sẽ vào Bán Kết
   - 2 đội top 3 và 4 được xếp hạt giống cao
   - 2 đội top 5 và 6 được xếp phân hạng hạt giống thứ 2
   - Các đội top 7 đến 10 được xếp hạt giống thấp

   Playoffs LPL Mùa Hè 2023 :

- Giai đoạn 1 : King-of-the-Hill
   - Các đội hạt giống từ 3 đến 10 ở Vòng Bảng sẽ chia làm 2 bảng đấu theo thể thức King-of-the-Hill
   - Các đội chiến thắng sẽ tiến vào giai đoạn 2

- Giai đoạn 2 : Double-Elimination
   - 4 đội thi đấu theo thể thức Double-Elimination để tranh chức vô địch
   - Các trận đấu đều là BO5

   Ngày khởi tranh : 29/05/2023
   Ngày kết thúc : ??/09/2023
   Giải thưởng : 4.200.000 CNY ( ≈ 597.366 USD )
   Số đội tham dự : 17
   Các đội tham gia :

Anyone's Legend Bilibili Gaming
EDward Gaming FunPlus Phoenix
Invictus Gaming JD Gaming
LGD Gaming LNG Esports
Ninja jn Pyjamas Oh My God
Rare Atom Royal Never Give Up
Team WE ThunderTalk Gaming
Top Esports Ultra Prime
Weibo Gaming    

 

Tructiepgame sẽ cập nhật Lịch Thi Đấu LPL Mùa Hè 2023 nhanh và chính xác nhất ngay khi có kết quả bốc thăm.

Xem thêm :

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2023 mới nhất hôm nay

Lịch thi đấu LOL mới nhất

Lịch thi đấu Dota 2 - DPC EEU 2023 Tour 3: Division 1 mới nhất

  

 

 

Liên hệ quảng cáo: [email protected]